English

INSTITUTUL DE STUDII CLASICE CATEDRA DE FILOLOGIE CLASICA

SOCIETATEA DE STUDII CLASICE DIN ROMÂNIA

 

COLOCVIUL LOCUS IN FABULA

BUCURESTI, 27-28 septembrie 2010

 

PROGRAM


LUNI, 27 septembrie

9.00 Deschiderea lucrarilor colocviului. Cuvînt de întîmpinare a participantilor (Biblioteca Facultatii de Istorie, etaj.2).
9.30 COMUNICARI PE SECTII:


SECTIA I (sala 205)

Moderator: Prof. dr. Ioana COSTA

  9.30 -  10.00  Dana DINU, Topos si mythos în Periegesis tes Hellados de Pausanias
10.00 -  10.30 Gabriela CRETIA, Le Caucase, terre des hommes sans foi ni loi
10.30 -  11.00 Madalina STRECHIE, Toponimia aventurilor lui Heracles între mitologie si realitate
11.00 -  11.30   Pauza de cafea


Moderator: Prof. dr. Gabriela CRETIA

11.30 - 12.00   Alexandra CIOCÂRLIE, Un oras compozit
12.00 - 12.30 Ioana COSTA, Genius nominaque loci : Byzantion, Constantinopol, Istanbul
12.30 - 13.00 Simona NICOLAE, De nicaieri catre niciunde. Despre tarâmuri imaginare

 

SECTIA A II-A (Sala 214)

Moderator: Prof. dr. Alexandru CIZEK

9.30-10.0     Sorin PALIGA, Are There Archaic Mythic Place-Names in Romania?
10.00-10.30 Alexandra TRACHSEL, L'homonymie d'Ephyra et l'épineuse question des sources du livre 8 de Strabon
10.30-11.00 Coriolan Horatiu OPREANU, The Origin of Deus Saromandus

11.00-11.30 Pauza de cafea

Moderator: Dr. Alexandra TRACHSEL

11.30-12.00 Renata TATOMIR, The Development of a Synchretic Divine Character and His Sacred Place: Hermes Trismegistus and Hermoupolis Magna
12.00-12.30 Alexandru CIZEK, Anthroponymes et toponymes fabuleux dans le Roman médiolatin d’Alexandre
12.30-13.0     Nelu ZUGRAVU, La diarchia fraterna nella Tarda Antichità: modelli mitici e storici.

 

SECTIA I (Sala 204)

Moderator: Lect. dr. Ioana MUNTEANU

15.00-15.30 Ioana Rucsandra DASCALU, Narratio et epistula: discursul Didonei în Eneida lui Vergilius si în Epistula a VII-a (Heroide) a lui Ovidius
15.30-16.00 Mariana FRANGA, Toponimia plautina, sursa a imaginarului comic
16.00-16.30  Doina DOROFTEI, Locuri ovidiene
16.30-17.0     Pauza de cafea


Moderator: Cercetator dr. Doina DOROFTEI

17.00-17.30 Petre Gheorghe BÂRLEA, Metamorfozele nimfei Anna în spatiul italic
17.30-18.00 Theodor GEORGESCU, Hylas la Apollonios din Rhodos si Theocrit
18.00-18.30 Alexandra NEAGU, Hippolytos. Dublul înteles al unui antroponim mitic
 

 

SECTIA A II-A (Sala 214)

Moderator: Lect. dr. Simona NICOLAE

15.00-15.30  Stefania VOICU, Câmpiile Elizee /  ????? ??????? : Încercari de raportare a unei conceptii la realitate
15.30-16.0     Sorina Dora SIMION, Atlantida în proza vila – matiana
16.00-16.30  Anca IONESCU, Ce nu stiau romanii
16.30-17.00 Pauza de cafea

 

Moderator: Prof. dr. Liviu FRANGA

17.00-17.30  Camelia ZABAVA, The Toponymic Legends in the Literary Work of I.D. Sîrbu and C. S. Nicolaescu-Plopsor

17.30-18.00 Margareta SFIRSCHI-LAUDAT, Coordonate spatiale ale elenismului în poezia lui Seferis – ?u??? si ???????

18.00-18.30 Andreea VLADESCU, Miturile iubirii, miturile trairii în primul roman beauvoirian


MARTI, 28 septembrie


SECTIA I (sal 204)

Moderator: Prof. dr. Ioana COSTA

9.00-9.30 Andreea STEFAN, Sursele primare ale istoriilor lui Alexandru: între finalitati politice si elaborarea unui mit
9.30-10.0     Liviu FRANGA, Stejarul lui Marius - Câteva note de istorie si de mitologie politico-poetica ciceroniana
10.00-10.30  Rada VARGA – Mihai SASARMAN, Nomina Germanorum ex provinciae Daciae
10.30-11.00 Pauza de cafea


Moderator: Prof. Liviu FRANGA

11.00-11.30  Elena Mirela HULEA, Credintele rurale referitoare la alegerea locului si constructia casei la românii si minoritatile musulmane din Dobrogea

11.00-11.31  Mihaela ALBU, The Romanian Cities as a Type of Identity in Memories and Diaries

11.30-12.00 Ioana MUNTEANU, „Locus pantomorphos“. Despre locul de la capatul lumii în cosmologia medievala

12.30-13.0     Ana-Cristina HALICHIAS, Toponimie si antroponimie româneasca în documentele medievale latine emise de cancelariile ?arilor Române (sec. XIII-XV)

 

SECTIA A II-A (Sala 214)


Moderator: Prof. dr. Florica BECHET

9.00-9          Mihaela POPESCU – Ilona DUTA, Categorii si nume proprii în teatrul plautin
9.30-10.0 Maria-Luiza OANCEA, Ironizarea tiparelor epice si tragice în Argonauticele lui Apollonios din Rhodos
10.00-10.30 Ilona DUTA,  Mitologii pasionale la Ovidiu (fixarea subiectivitatii prin recursul la toposul mitic)
10.30-11.00 Cristina POPESCU, Personaje si locuri mitologice în poezia ovidiana a exilului – Procedee omofonice
11.00-11.30  Pauza de cafea


Moderator: Lect. dr. Maria-Luiza OANCEA

11.30-12.00 Florica BECHET, Les dames de la balansoire: noms, lieux, mythes
12.00-12.30                 Simona GEORGESCU, Nume proprii devenite nume comune in limbile romanice (dupa Romanisches Etymologisches Worterbuch)
12.30-13.0  Octavian GORDON, Integrarea în limba româna a toponimelor de origine latina sau greaca. Criterii, limite si eventuale solutii
13.00-13.30 Dr. Liviu STROIA: Prezentarea CD-Rom-ului Toponimia mitica europeana